دسته‌بندی مطالب

عملیات روزانه / برگشت چک‌های پرداختی

ثبت برگشت چک‌های پرداختی: درصورتیکه به هر علتی چک پرداخت شده از حساب‌های بانکی به فروشگاه عودت شود، می‌بایستی اعلام برگشتی چک‌های پرداختی موردنظر در این فرم ثبت شود. در این زمان مطابق مبلغ هر چک، گیرنده‌ی چک که چک را عودت می‌دهد، از فروشگاه طلبکار می‌شود. نرم افزار در جعبه متن “شماره رسید” شماره‌ای را به عنوان شماره رسید برگشت چک پرداختی پیشنهاد می‌نماید که توسط کاربر قابل تصحیح است.

در لیست پایین موجود در فرم، تمام چک‌های پرداخت شده‌ای که در وضعیت “پرداختی” هستند، نمایش می‌یابد. هر دو لیست بالا و پایین بوسیله‌ی لیست کرکره‌ای “شاخص ترتیب” قابل مرتب‌سازی هستند. کاربر در جعبه متن “جستجو” می‌تواند برحسب مشخصه‌ی شاخص ترتیب به جستجوی چک در لیست پایین بپردازد. همچنین با کلید می‌توان چک‌های نمایش یافته در لیست پایین را محدود نمود. کاربر برای جابه‌جایی چک‌ها در دو لیست بالا و پایین از کلیدهای و استفاده می‌نماید.

در جعبه متن “شرح رسید” شرح کلی برگشت چک‌های پرداختی وارد می‌شود؛ نهایتا پس از ثبت رسید و فعال شدن کلید چاپگر امکان چاپ رسید نیز فراهم می‌شود. برای ثبت رسید برگشت چک‌های پرداختی بعدی کلید استفاده می‌شود. به این ترتیب تمام اطلاعات مندرج در فرم پاک شده و شماره رسید و سند جدید نمایش می‌یابد.

  • کاربر با عمل درگ موس می‌تواند چک‌ها را به‌صورت گروهی انتخاب و در لیست جابه‌جا کند.
  • با عمل دابل کلیک روی هر چک می‌توان آن را به لیست دیگر انتقال داد.
  • هر یک از چک‌های برگشتی جداگانه در حساب اسناد پرداختی و حساب عودت‌دهنده (گیرنده چک) ثبت می‌شود.
  • با اعلام برگشت چک پرداختی، وضعیت آن به “برگشتی” تبدیل می‌شود.
  • برای مصرف مجدد چک پرداختی برگشت شده، باید از پرداخت چک بدون تعریف دسته چک استفاده نمود، به این ترتیب اطلاعات چک دوباره باید به سیستم تحویل شود.
کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
رسید جدید
Ctrl + N

ثبت کامل رسید
F2

چاپ
Ctrl + P
چاپ رسید چک
خروج
Esc
انتخاب چک‌های منتخب به لیست پایین
F9

انتخاب چک‌های منتخب به لیست بالا
F8

تعیین محدوده‌ی چک‌های پرداختی
تعیین محدوده‌ی گزارش چک‌های پرداختی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *