دسته‌بندی مطالب

عملیات روزانه / برگه‌ی تولید

در هنگام تولید محصول، جهت ثبت روند تولید در نرم افزار، از برگه‌ تولید استفاده می‌شود. شماره‌ی برگه به‌صورت اتومات توسط نرم افزار پیشنهاد می‌شود. در جعبه‌ی متن شماره‌‌ی درخواست، باید شماره‌ درخواست صادر شده را در صورت موجود بودن وارد نمود. در جعبه متن روال تولید، باید کد روال تولید تعریف شده‌ی مورد نیاز را وارد نمود و سپس کلید را زد تا برگه‌ی تولید با مشخصات روال تولید کامل شود. اگر کد روال تولید موردنظر در دسترس نباشد، با استفاده از کلید فرم جستجوی روال تولید نمایان شده و کاربر می‌تواند روال تولید موردنظر را از طریق جستجوی نام روال، پیدا کرده و انتخاب نماید.

پس از انتخاب روال تولید محصول، مواد اولیه و مقادیر مرجع تعریف شده در روال وارد فرم برگه تولید می‌شود. در جعبه‌ی متن مقدار محصول باید مقدار محصول موردنظر جهت تولید یا مقدار تولید شده را وارد نمود. با وارد کردن مقدار محصول، مقادیر مواد اولیه به نسبت مشخص شده تغییر می‌کنند. درصورتیکه از محصولات تولید شده، تعدادی از بین رفته باشند، در جعبه‌ی متن مقدار ضایعات، مقدار آن را وارد می‌کنیم تا در نهایت از مقدار کل تولید شده کسر گردد. در کادر انبار مبدا، کد انباری که مواد اولیه از آن کسر می‌شود را وارد نموده و کلید را می‌زنیم تا نام انبار مورد نظر نمایش داده شود. درصورتیکه کد انبار مشخص نباشد، از کلید جهت جستجو و انتخاب انبار مبدا استفاده می‌شود. در جعبه متن انبار مقصد، کد انباری که محصول تولید شده وارد آن می‌شود را وارد نموده و با زدن کلید نام انبار نمایان می‌شود. اگر کد انبار مقصد در دسترس نباشد، از کلید جهت جستجو و انتخاب انبار مقصد استفاده می‌شود.

در قسمت مواد اولیه، کد کالاها، نام کالا/خدمات، مقدار مورد استفاده در تولید، مقدار مرجع و قیمت میانگین خرید کالاها نمایش داده می‌شود. با استفاده از قسمت ترتیب می‌توان لیست کالاهای مواد اولیه را برحسب نام کالا یا کد مرتب‌سازی نمود و از کادر جستجو جهت جستجو در لیست مواد اولیه برحسب مولفه‌ی ترتیب استفاده کرد. اگر در هنگام تولید محصول نیاز به تغییر مقدار بعضی از مواد اولیه باشد، کافی است تا کادر مقدار مربوط به ماده‌ی اولیه موردنظر انتخاب شده، مقدار موجود پاک شود و مقدار موردنظر را وارد نمود.

بهای کل مواد اولیه مصرفی در برگه تولید، بالای لیست مواد اولیه نمایان می‌شود. همچنین بهای تمام شده هر محصول نسبت به مواد اولیه مصرف شده در قسمت قیمت واحد محصول نمایش داده می‌شود.

در کادر توضیح، توضیحات وارد شده در روال تولید نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز کاربر می‌تواند توضیحات موردنظر خود را جهت ثبت در برگه تولید وارد نماید.

برای ثبت برگه تولید از کلید و جهت چاپ برگه تولید از کلید استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از برگه تولید، با استفاده از کلید خروجی اکسل گرفت.

ثبت برگه تولید در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
برگه تولید جدید
Ctrl + N

ثبت برگه تولید
F2

چاپ برگه تولید
Ctrl + P

خروج
Esc
خروجی اکسل
جمع مقادیر مواد اولیه غیر ظرف

جستجوی روال تولید
F10
روال‌های تولید
انتخاب انبار مقصد
F11 جستجوی انبار
انتخاب انبار مبدا
F12 جستجوی انبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *