دسته‌بندی مطالب

عملیات روزانه / دریافت نقدی و پرداخت انتقالی

هرگونه دریافت و پرداخت وجه نقد که هیچ کدام از طرفین آن صندوق کاربر نباشد، به عنوان یک قبض دریافت نقدی یا پرداخت نقدی در حسیب ثبت می‌شود.

در قسمت نوع عملیات می‌توانیم از لیست کرکره‌ای، پرداخت یا دریافت را انتخاب کنیم. حسابی که در قسمت سمت چپ فرم انتخاب می‌شود، متناسب با نوع عملیات می‌باشد. یعنی در عملیات پرداخت، پرداخت کننده و در عملیات دریافت، دریافت کننده است. در قسمت سمت راست فرم، حساب دریافت کننده وجه در صورت انتخاب عملیات پرداخت یا حساب پرداخت کننده وجه در صورت انتخاب عملیات دریافت قرار می‌گیرد. از قسمت سمت راست به کمک کلید یا کلیک روی می‌توانیم شخص طرف حساب را از لیست اشخاص جستجو کنیم. اما اگر طرف حساب، حسابی غیر از اشخاص باشد، با استفاده از بخش انتخاب سرفصل در سمت راست، سرفصل کل، معین و تفضیلی مورد نظر را به کمک لیست کرکره‌ای هر بخش انتخاب می‌نماییم و در قسمت سمت چپ به کمک کلید یا کلیک روی می‌توانیم شخص طرف حساب را از لیست اشخاص جستجو کنیم. اما اگر طرف حساب، حسابی غیر از اشخاص باشد، با استفاده از بخش انتخاب سرفصل در سمت چپ، سرفصل کل، معین و تفضیلی موردنظر را به کمک لیست کرکره‌ای هربخش انتخاب می‌نماییم.

در بخش انتهایی فرم، رسید شماره فیش یا رسید فیزیکی مربوط (در صورت موجود بودن) در کادر شماره فیش وارد می‌شود. مبلغ رسید مورد نظر در کادر مبلغ وارد می‌شود و همچنین در انتها در کادر شرح توضیح مربوط به عملیات انجام شده وارد شود تا در گزارشات بعدی به راحتی پیگیری شود.

فرم پرداخت انتقالی

فرم دریافت انتقالی

امکانات

  • با هر روش انتخاب از حساب، در نهایت در قسمت کل، معین و تقضیلی کد و نام سرفصل‌های مربوطه نمایش خواهد یافت و مانده‌ی حساب مورد نظر در پایین همین بخش دیده خواهد شد.
  • حتما توصیه می‌شود در بخش شرح قبض، توضیح جامع و مناسبی از قبیل شماره فیش، چک، شناسه‌‌ی قبض آب، برق و مانند آنها برای قبض وارد شود تا در آینده در گزارشات علت و شماره‌های پیگیری این قبض قابل دسترسی باشد.
  • بعد از درج مبلغ در کادر مربوطه نهایتاً با کلید یا قبض ثبت می‌شود.

میانبرها

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
درخواست قبض جدید
F11 / Ctrl + N
و انتخاب شخص از لیست مشتریان و فروشندگان
F7 و F6
جستجوی مشتریان
نمایش سند حسابداری
گردش حساب منتخب
F8 و F5
گردش حساب
نمایش مشخصات مشتری
مشخصات مشتری
ثبت قبض
F2
چاپ قبض
Ctrl + P
خروج Esc

کاربردها

به دلیل توانایی انتقال حساب، از حسابی به حساب دیگر، قبوض دریافت و پرداخت مشابه یک سند ساده حسابداری عمل می‌کند. در ادامه چند مثال کاربردی ارائه می‌شود:

– تبدیل بخشی از بدهی مشتریان به عنوان تخفیف فروش (دریافت انتقالی)

در قسمت از حساب (سمت راست) با کلید مشتری مورد نظر انتخاب می‌شود و در بخش به حساب (سمت چپ) با استفاده از قسمت انتخاب سرفصل، حساب تخفیف فروش انتخاب می‌شود و میزان تخفیف در بخش مبلغ وارد شده و ثبت می‌شود.

– تبدیل بخشی از طلب فروشندگان به عنوان تخفیف خرید (پرداخت انتقالی)

در قسمت از حساب (سمت چپ) با استفاده از قسمت انتخاب سرفصل، حساب تخفیف خرید انتخاب و در قسمت به حساب (سمت راست) با کلید فروشنده انتخاب می‌شود و میزان تخفیف در بخش مبلغ وارد می‌شود.

– جابجایی حساب از حساب‌های بانکی (پرداخت انتقالی)

در بخش از حساب (سمت چپ) حساب بانکی که وجه از آن برداشت می‌شود و در بخش به حساب (سمت راست) حساب بانکی که از وجه به آن واریز می‌شود.

دریافت وام

ابتدا در گروه‌های مشتریان گروهی به نام وام دریافتی ایجاد نمایید. به ازای هر وامی که دریافت می‌شود، یک مشتری در گروه وام تعریف شود و شماره‌ی وام و نام بانک یا صندوق را در نام و نام خانوادگی مشتری وارد نمایید. اصل مبلغ وام را در یک قبض دریافت وجه نقد که تعریف شده به حساب بانکی مربوطه می‌باشد، ثبت نمایید. برای ثبت سود سهم الشراکه وام، ابتدا یک گروه هزینه در بخش تعاریف / هزینه‌ها به عنوان “سود سهم الشراکه” تعریف نمایید و سپس بابت مبلغ سود الشراکه یک قبض پرداخت وجه از حساب وامی که به عنوان مشتری تعریف شده به حساب هزینه سود سهم الشراکه ثبت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *