دسته‌بندی مطالب

سوال: فروشگاهی تاریخ افتتاحیه خود را 1388/02/29 درنظر گرفته است. کدامیک از چک‌های ثبت شده در دفتر چک خود را باید در افتتاحیه چک‌های دریافتی ثبت نماید؟

تاریخ ورود تاریخ چک تاریخ خروج شماره چک بانک شماره حساب مبلغ
1387/07/09 1387/12/09 1387/12/09 4654 ملی 654654 1.000.000
1387/11/15 1388/05/05 1388/01/05
654 ملت 654654 3.000.000
1388/01/15 1388/04/25 1388/03/15 6548 سپه 654654 55.000.000
1388/04/03 1388/11/03 1388/07/03 654564 رفاه 8798 66.000.000

جواب: تنها چک‌هایی در افتتاحیه چک‌های دریافتی ثبت می‌شوند که تاریخ دریافت آن‌ها قبل از افتتاحیه و تاریخ خروج آن‌ها خالی و یا بعد از تاریخ افتتاحیه می‌باشد. بنابرین تنها چک ثبت شده در افتتاحیه چک ردیف شماره 3 خواهد بود:

تاریخ ورود تاریخ چک تاریخ خروج شماره چک بانک شماره حساب مبلغ
1388/01/15 1388/04/25 1388/03/15 6548 سپه 654654 55.000.000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *