دسته‌بندی مطالب

سوال: در یک سوپرمارکت انواع شامپو با مارک‌های صحت، اَوه و تاژ در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد؛ برای مثال می‌خواهیم کالایی به نام “شامپو صحت بزرگ” در لیست داشته باشیم؛ مطوب است لیست کامل گروه‌ها، مارک و کالا.

کد گروهنام گروهاعشار داردعوارض ندارد
کد کالاکد گروهنام گروهنام مارکنام کالا

جواب: گروه‌ها، مارک و مشخصات کالا را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

1. تعریف گروه کالا:

کد گروهنام گروهاعشار داردعوارض ندارد
200
شامپو


2. تعریف مارک:

کد مارکنام مارک
100
صحت
101
اوه
102
تاژ

3. تعریف کالا:

کد کالا
کد گروه
نام گروه
نام مارک
نام کالا
2000001200شامپو
صحت
کوچک
2000002200شامپو
صحت
متوسط
2000003200شامپو
صحت
بزرگ
2000004200شامپو
اوه
کوچک
2000005200شامپو
اوه
متوسط
2000006200شامپو
اوه
بزرگ
2000007200شامپو
تاژ
کوچک
2000008200شامپو
تاژ
متوسط
2000009200شامپو
تاژ
بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *