دسته‌بندی مطالب

سوال: در یک ابزار فروشی که انواع لوله آهنی، سفید و پلیکا در اندازه‌های 2، 2.5 و 3 وجود دارد، گروه و زیرگروه و کالاها را مشخص نمایید.

کد گروهنام گروهاعشار داردعوارض ندارد
کد زیرگروهنام زیرگروهنام گروهکد گروه
کد کالاکد گروهنام گروهنام کالا
جواب: گروه‌ها، زیرگروه‌ها و خود کالا را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

1. تعریف گروه کالا:

کد گروهنام گروهاعشار داردعوارض ندارد
200
لوله
بله

2. تعریف زیرگروه‌های کالا:

کد زیرگروهنام زیرگروهنام گروهکد گروه
01
آهنی
لوله
200
02
سفید
لوله
200
03
پلیکا
لوله
200

3. تعریف کالا:

کد کالاکد گروهکد زیرگروهنام گروهنام زیرگروهنام کالا
2000100120001لولهآهنی2
2000100220001لولهآهنی2.5
2000100320001لولهآهنی3
2000200120002لولهسفید2
2000200220002لولهسفید2.5
2000200320002لولهسفید3
2000300120003لولهپلیکا2
2000300220003لولهپلیکا2.5
2000300320003لولهپلیکا3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *