دسته‌بندی مطالب

در هنگام تحویل مقادیر در سند حسابداری این فرم به کار می‌آید. برای تعیین حساب موردنظر از قسمت فوقانی فرم، کادر سرفصل کل و معین و تفضیلی یا لیست کرکره‌ای مقابل آن‌ها استفاده می‌شود. در کادر شرح، شرح آرتیکل یا گردش را وارد نمایید، همچنین با کلید از شرح وارد شده در آرتیکل قبلی در صورت وجود استفاده کنید. کادر عطف جهت وارد کردن شماره فیش یا قبض موردنظر پیش‌بینی شده که در صورت لزوم استفاده می‌شود. درصورتیکه حساب مربوطه به فروشگاه بدهکار شود، مبلغ بدهکاری در جعبه متن “بدهکار” و درصورتیکه حساب مربوطه از فروشگاه طلب‌کار شود، مبلغ طلب‌کاری در جعبه متن “بستانکار” به سیستم تحویل می‌شود.

مشخصات آرتیکل در نرم افزار حسابداری حسیب

درصورتیکه در جعبه متن “بدهکار” عددی ثبت شده باشد و کاربر بخواهد در قسمت “بستانکار” عددی وارد نماید، باید ابتدا کل اعداد موجود در جعبه متن “بدهکار” پاک شوند.

درصورتیکه در جعبه متن “بستانکار” عددی ثبت شده باشد و کاربر بخواهد در قسمت “بدهکار” عددی وارد نماید، باید ابتدا کل اعداد موجود در جعبه متن “بستانکار” پاک شوند.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
تایید و ثبت اطلاعات
خروج Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *