دسته‌بندی مطالب

تعاریف / کالا و خدمات / روال‌های تولید

برای تعریف یا اصلاح فرمول تولید محصول و تعیین نسبت مواد اولیه از فرم مشخصات روال تولید استفاده می‌شود. کد روال توسط نرم‌افزار پیشنهاد داده می‌شود که در صورت نیاز قابل تغییر است، در جعبه متن نام روال تولید، باید نام فرمول تولید محصول مورد نظر وارد شود. البته اگر نام روال تولید با نام محصول هم‌نام باشد بهتر است، جستجوی روال تولید در هنگام ثبت تولید محصول راحت‌تر انجام می‌شود. در جعبه متن محصول، کد کالا را وارد نموده و سپس با زدن کلید نام کالا نمایش داده می‌شود.

درصورتیکه کد کالا در دسترس نباشد، با استفاده از کلید فرم جستجوی کالا/خدمات نمایان می‌شود که می‌توان نام کالا را جستجو نموده و محصول موردنظر را انتخاب نمود. برای تعیین نسبت و مقدار مورد نیاز مواد اولیه باید مقدار مرجع محصول را مشخص نمود، در کادر مقدار محصول باید مقدار مشخصی از محصول را در نظر گرفت تا مقدار مواد اولیه مصرفی طبق آن تعیین شود.

در قسمت مواد اولیه لیست کالاها و مقادیرشان مشاهده می‌شود. جهت اضافه کردن کالا به لیست مواد اولیه از کلید ، تصحیح کالا یا مقدار کلید و حذف کالا از لیست کلید استفاده می‌شود.

هنگام اضافه کردن کالا یا خدمات به لیست با استفاده از کلید فرم جستجوی کالا/خدمات نمایش داده می‌شود که باید کالای موردنظر جستجو و انتخاب شود. سپس در فرم انتخاب کالا می‌توان مقدار موردنیاز کالای منتخب را جهت تولید مقدار مشخص شده محصول تعیین نمود. با تایید فرم انتخاب کالا، کالای منتخب در لیست مواد اولیه به همراه مقدار تعیین شده قرار می‌گیرد.

لیست مواد اولیه را می‌توان با استفاده از قسمت ترتیب برحسب کد کالا یا نام کالاها مرتب‌سازی نمود. بدین ترتیب از کادر جستجو، جهت جستجو در لیست مواد اولیه برحسب مولفه ترتیب استفاده می‌شود.

درصورتیکه نیاز به بررسی و آزمایش محصول قبل از ارائه به مشتری باشد، می‌توان آزمایشات انجام شده روی نمونه محصول تولید شده با فرمول جاری را در قسمت آزمایشات تعیین نمود تا در زمان تولید کالا کاربر در جریان آزمایشات فرمول منتخب قرار بگیرد. برای اضافه کردن آزمایش جدید به فرم از کلید ، تصحیح آزمایش کلید و حذف آزمایش از لیست کلید استفاده می‌شود.

امکان وارد کردن توضیحات در مورد فرمول تولید در قسمت انتهایی فرم بخش توضیح وجود دارد تا مورد توجه کاربران زمان ثبت برگه تولید قرار بگیرد. برای ثبت روال تولید از کلید و برای چاپ اطلاعات فرمول تولید از کلید و جهت خروج از فرم مشخصات روال تولید از کلید استفاده نمایید.

مشخصات روال تولید در نرم افزار حسابداری حسیب

گزینه ظرف برای مواد اولیه‌ای به‌کار می‌رود که به عنوان ظرف بسته‌بندی محصول مورد استفاده است.

کلید زمانی استفاده می‌شود که مقدار محصول برابر جمع مقادیر مواد اولیه باشد، مانند مخلوط شن و ماسه یا تولید بتن (کالای همگن) البته مقدار کالای ظرف در جمع مقادیر منظور نمی‌شود.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
خروج
Esc

ثبت روال تولید
F2

چاپ
Esc

جستجوی کالا
F11

جمع مقادیر مواد اولیه غیرظرفمواد اولیه
کالا/خدمات جدید
Insert
جستجوی کالا/خدمات

مواد اولیه
تصحیح
Enter
انتخاب کالا

مواد اولیه
حذف
Delete


آزمایشات
آزمایش جدید
Insert
لیست آزمایشات

آزمایشات
تصحیح
Enter
لیست آزمایشات

آزمایشات
حذف
Delete

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *