دسته‌بندی مطالب

در هنگام دریافت چک این فرم جهت ثبت اطلاعات چک استفاده می‌شود. نرم افزار یک کد را به عنوان کد پیشنهادی در جعبه متن “کد چک” ارائه می‌نماید که قابل تصحیح است. بهتر است کاربر همان شماره سریال دفاتر را به عنوان کد چک به سیستم تحویل دهد. سایر مشخصات چک در جعبه متن‌های متناظر به نرم افزار تحویل می‌شود.

مشخصات چک (دریافت چک) در نرم افزار حسابداری حسیب

در جعبه متن مبلغ چک کلید “.” می‌تواند سه صفر به سمت راست رقم مبلغ چک اضافه کند.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
تایید و ثبت اطلاعات


خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *