دسته‌بندی مطالب

در هنگام ایجاد و یا تصحیح کاربر، از این فرم استفاده می‌شود. دسترسی کاربران مختلف به بخش‌های مختلف نرم افزار در این فرم تعیین می‌شود. زبانه‌هایی در بالای فرم قرار دارد که عبارتند از: “قیود” ، “پرونده” ، “تعاریف” ، “عملیات روزانه” ، “بازنگری” ، “گزارشات روزانه” ، “گزارشات” ، “تریل عملیات” و “پشتیبانیبا کلیک روی هریک از آن‌ها لیست گزینه‌های آن منو در قسمت اصلی فرم نمایش می‌یابد.

داشتن علامت P در ابتدای هر گزینه به معنی مجوز دسترسی کاربر به آن گزینه در منو است. با کلید همه گزینه‌های نمایش یافته دارای علامت P می‌شوند و با کلید همه گزینه‌های نمایش یافته علامت P را از دست می‌دهند. هر کاربر باید با یک صندوق نیز مرتبط باشد. اگر همه کاربران از یک صندوق استفاده می‌کنند، می‌توان صندوق مرکزی را برای همه‌ی آن‌ها انتخاب نمود، در غیر این‌صورت ابتدا در بخش “تعاریف/سرفصل‌ها” باید یک صندوق جدید تعریف شود و سپس کاربر جدید می‌تواند از آن صندوق استفاده نماید.

در قسمت قیود می‌توان نام کاربر و رمز عبور و صندوق مرتبط با کاربر و همچنین دسترسی به نوع اشخاص را برای کاربر تعیین نمود.

مشخصات کاربر در نرم افزار حسابداری حسیب

دسترسی سطوح کاربری در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
تایید و ثبت اطلاعات
خروج Esc
انتخاب سرفصل صندوق برای کاربر
انتخاب سرفصل
تمام گزینه‌های نمایش یافته علامت P را از دست می‌دهند.
تمام گزینه‌های نمایش یافته دارای علامت P می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *