دسته‌بندی مطالب

جهت تحویل و یا تصحیح مشخصات گروه بدهکاران و بستانکاران از این فرم‌ها استفاده می‌شود. پیشوندی که در جعبه متن “پیشوند” وارد می‌شود، هنگام صدور فاکتور در ابتدای نام مشتری یا فروشنده قرار می‌گیرد. اگر کاربر بخواهد در سرفصل کل “بدهکاران” یک سرفصل به نام گروه جدید ایجاد شود، در کادر سرفصل معین گروه، نام سرفصل معین موردنظر را وارد می‌نماید. به‌طور مثال اگر کاربر بخواهد مشتریان موجود در شهریار را در یک گروه قرار دهد، خوب است که یک سرفصل برای گروه شهریار ایجاد نماید.

مشخصات گروه بدهکاران در نرم افزار حسابداری حسیب

مشخصات گروه بستانکاران در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
تایید و ثبت اطلاعات


خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *