دسته‌بندی مطالب

نحوه تعریف و کارکرد قابلیت سرفصل تفصیلی شناور در نرم افزار حسابداری حسیب به چه شکل است؟

ج: برای تعریفِ تفصیلیِ شناور، از منوی “تعاریف / سرفصل ها / تفصیلیِ شناور” وارد فرم “سرفصل‌هایِ تفصیلی شناور” می‌شویم؛ با زدن کلیدِ “جدید” در سربرگِ “سرفصل‌هایِ تفصیلی شناور” وارد فرم “مشخصات سرفصل تفصیلی” می‌شویم؛ در این فرم کد و نامِ سرفصلِ تفصیلیِ جدید تایپ می‌شود.

نکته: توجه داشته باشید که کدِ سرفصلِ تفصیلیِ شناور، غیر از کدِ اشخاص و غیرِ تکراری باشد.

حال می‌توان این سرفصلِ تفصیلیِ شناور را به سرفصل‌های کل و معین مرتبط نمود. برای این کار، با انتخابِ سرفصلِ معین و کلِ مورد نظر، کافیست در بخش تفصیلی‌های مرتبط، کلید “وصل” (با علامت دو حلقۀ در هم) کلیک شود یا کلید F12 روی کیبورد زده شود.

سرفصل معین شناور

توجه: اگر بخواهید هیچ رابطه‌ای تعریف نشود و همۀ تفصیلی‌های شناور، در همۀ کل و معین‌ها دیده شود، لازم است که در فرم تنظیمات، انتهای سربرگِ “ورود اطلاعات”، گزینۀ “سرفصل‌های بدون ارتباط با معین و تفصیلی شناور، معین و تفصیلی شناور ندارند”، غیرفعال باشد.

توجه: سه سرفصل بدهکاران، بستانکاران و وام پرداختی، در لیست سرفصل‌های کل و معین، جهت ایجاد ارتباط با تفصیلیِ شناور، شرکت ندارند.

توجه: تمام اشخاصِ تعریف شده در لیستِ مشتریان و فروشندگان، در حکم تفصیلیِ شناور هستند و برای نمایشِ آن‌ها در لیست سرفصل‌های تفصیلیِ شناور، کافیست کلیدِ “بدون اشخاص” کلیک شود.

توجه: لیستِ سرفصل‌های تفصیلیِ شناور، هم براساس نام و هم بر اساسِ کد، به صورت صعودی و نزولی قابل مرتب سازیست؛ برای این منظور کافیست روی نام سرستون‌ها کلیک شود.

توجه: هر شخص می‌تواند یک حساب در کل بدهکاران یا بستانکاران و یک حساب مخالف داشته باشد، که این امر در تعریف خود شخص انجام می‌شود.

به عنوان نمونه سرفصل‌های تفصیلیِ شناورِ “میز سالن” ، “میز مدیر” و “میز مجمع” را به سرفصل‌های کلِ “اموال منقول” و “ذخیره استهلاک اموال منقول” وصل می‌کنیم. به این ترتیب هنگام ثبت سند، این سه سرفصل علاوه بر تفصیلی‌های ثابتِ تعریف شده در اموال منقول و ذخیره استهلاک اموال منقول، در لیست کرکره‌ای تفصیلی دیده خواهند شد. به فرم ثبت سند حسابداری در عملیات روزانه می‌رویم؛ با زدن کلید آرتیکل جدید و انتخابِ سرفصلِ کلِ “اموال منقول” و معینِ “میز کنفرانسی”، سرفصل‌های تفصیلیِ ثابت و شناور در لیست کرکره‌ای تفصیلی دیده می‌شود.

سرفصل معین شناور

درصورتی‌که با انتخابِ سرفصل کل یا معینی، باز هم سرفصل‌های تفصیلیِ شناوری که مرتبط به آن‌ها نبوده‌اند دیده می‌شود و نخواهید که تفصیلی‌های غیر مرتبط در لیست کرکره‌ای دیده شوند، لازم است تنظیمی بصورت زیر انجام شود:

با انتخاب منوی “تعاریف / تنظیمات” وارد فرم”تنظیمات” می‌شویم؛ در انتهای سربرگ “ورود اطلاعات”، گزینه‌ی “سرفصل‌های بدون ارتباط با معین و تفصیلی شناور، معین و تفصیلی شناور ندارند” را فعال و کلید “تایید” را کلیک نمایید.

بعد از ثبت چندین عملیات در حساب‌های تفصیلیِ شناور، حال لازم است که عملکردِ این حساب‌های شناور در کل و معین‌ها بررسی شوند. برای این منظور از منوی “گزارشات / ترازنامۀ آزمایشی / عملکرد تفصیلیِ شناور” ، واردِ فرمِ عملکردِ تفصیلیِ شناور می‌شویم؛ حسابِ تفصیلیِ شناور براساسِ کد، نام در لیستِ کرکره‌ای و کلید جستجوی تفصیلیِ شناور قابل انتخاب است. با انتخاب هریک از حساب‌های تفصیلیِ شناور، بلافاصله عملکرد آن در سطحِ کل یا معین منتخب محاسبه و نمایش خواهند یافت.

سرفصل معین شناور

توجه: برای نمایش عملکردِ تفصیلیِ شناور از کل به جزء، سطح رویِ “کل” باشد و برای نمایشِ عملکردِ حسابِ شناور از جزء به کل، سطح روی “معین” باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *