دسته‌بندی مطالب

نحوه ثبت کسر و اضافات انبارها در حسابداری

کسر و اضاف انبار چیست؟

هنگامی‌که انبارها مورد شمارش قرار می‌گیرند، گاها اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک (از جمله کارت انبار) به وجود می‌آید. در این زمان هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد، اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد، کسری انبار گفته خواهد شد. حسابداری کاربردی کسر و اضاف انبار می‌تواند ناشی از عوامل زیر باشد:

  1. اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار
  2. اشتباه در ثبت قبض‌ها و حواله‌های انبار در کارت حساب انبار توسط دایره حسابداری
  3. عدم ثبت برخی از حواله‌های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیر رسیدن آن‌ها
  4. تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه‌های کوچکتر
  5. تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات
  6. جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد
  7. سوء استفاده های افراد و سرقت
  8. سایر اشتباهات

نحوه ثبت کسر و اضافات انبار

در صورت وجود کسری انبار، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می‌گردد.

حساب کسری یا اضافات انبار *

                       حساب کنترل مواد *

درصورت وجود اضافی انبار، معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می‌گردد.

حساب کنترل مواد ***

                       حساب کسری و اضافات انبار *

برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روش‌های متعددی وجود دارد. یکی از این روش‌ها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می‌باشد. اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، ‌برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،‌ بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می‌گردد.

حساب خلاصه سود و زیان *

                      حساب کسری و اضافات انبار ***

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسری و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می‌گردد.

حساب کسری و اضافات انبار ***

                       حساب خلاصه سود و زیان ***

مظالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *