دسته‌بندی مطالب

نکات مهم ثبت سند در حسابداری مقدماتی

نکات مهم ثبت سند در حسابداری مقدماتی (اصول اولیه حسابداری)

1. صندوق
                         سرمایه
بابت سرمایه گذاری ولیه

2. خرید اثاثه
                         بستانکاران
بابت خرید اثاثیه به صورت نسیه

3. هزینه اجاره
                         صندوق
بابت پرداخت اجاره ماهانه

4. هزینه متفرقه
                         صندوق
بابت پرداخت هزینه های متفرقه

5. صندوق
                         درآمد
بابت دریافت درآمد

6. برداشت
                         صندوق
بابت برداشت شخصی از صندوق

7. بدهکاران
                         درآمد
بابت ارسال صورتحساب به بدهکاران (موسسه)

8. بستانکاران
                         صندوق
بابت پرداخت علی الحساب به بستانکاران

9. ملزومات
                         صندوق
بابت خرید ملزومات

10. پیش پرداخت بیمه
                         صندوق
بابت پرداخت حق بیمه یک ساله

11. ملزومات
                         صندوق
بابت خرید ملزومات به صورت نقد و نسیه

12. صندوق
                         بدهکاران
بابت وصول طلب از بدهکاران

13. برگشت از فروش
                         بدهکاران
بابت برگشت کالا

14. بستانکاران
                         صندوق **
بابت پرداخت بدهی به بستانکاران

نکته: حسابداری بر مبنای تعهدی است.

در حسابداری تعهدی هزینه‌ها به محض تحقق و درآمدها به محض تحمیل در حساب‌ها منعکس می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *