دسته‌بندی مطالب

پشتیبانی / استفاده از پشتیبان

جهت استفاده از اطلاعات پشتیبانی از هارد دیسک یا از فلاپی از این فرم استفاده می‌شود. با استفاده از کلیدهای رادیوئی متناظر هریک، محل اطلاعات پشتیبانی تعیین می‌شود. اگر “هارد دیسک” انتخاب شده باشد، دو کلید رادیوئی میانی فعال می‌شوند. این دو کلید امکان استفاده از اطلاعات پشتیبانی شده توسط کاربر یا اطلاعات پشتیبانی شده اتومات را در اختیار می‌دهد. با انتخاب هریک لیستی از فایل‌های پشتیبانی موجود هر بخش در فرم نمایان می‌شود. کاربر فایل موردنظر را از این لیست انتخاب و سپس کلید را کلیک می‌کند. کاربر برای استفاده از اطلاعات پشتیبان شده در فلاپی، کلید رادیوئی “فلاپی دیسک” را انتخاب نموده و بعد کلید را کلیک می‌کند و با توجه به پیغام‌های ارائه شده مراحل را تکمیل می‌نماید.

استفاده از پشتیبان در نرم افزار حسابداری حسیب

هنگام بازیابی اطلاعات با استفاده از پشتیبان، تمام اطلاعات ثبت شده فعلی از بین رفته و اطلاعات موجود در فایل پشتیبان جایگزین آن‌ها می‌گردد. توجه کنید که اطلاعات حذف شده قابل بازیابی نیست. لذا اگر نیاز به بررسی و مقایسه اطلاعات موجود در فایل پشتیبانی با اطلاعات فعلی را دارید، حتما از اطلاعات فعلی یک بار پشتیبان تهیه فرمایید.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
فرمان آغاز استفاده از پشتیبان
Enter

خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *