دسته‌بندی مطالب

نحوه چاپ سرفصل‌های حسابداری در نرم افزار حسابداری حسیب نت چگونه است؟

ج: برای چاپ سرفصل‌های حسابداری در نرم افزار حسابداری حسیب نت طبق راهنمای زیر اقدام شود.

پیش‌نیازها

جهتِ چاپِ سرفصل‌هایِ حسابداری در حسیب‌نت دو پیش نیاز لازم است. اولاً مطمئن شوید که روایتِ حسیب‌نت از 400031305 به بالا باشد (برای به‌ روزرسانی حسیب‌نت روی این لینک کلیک فرمائید) و ثانیاً ساختارهایِ چاپِ سرفصل‌هایِ حسابداری در بخشِ ساختارهایِ چاپِ گزارشات وجود داشته باشد.

در واقع در فرمِ “ساختارهای چاپِ گزارشات” با انتخابِ ردیفِ “تعاریف.سرفصل‌هایِ کل، معین و تفصیلی” در “لیستِ انواع گزارش”، حداقل یک ساختار جهت چاپ وجود داشته باشد، در غیر این صورت پس از به روزرسانی حسیب‌نت، برای بارگذاریِ ساختارهایِ چاپِ گزارشاتِ طراحی شده توسطِ شرکتِ حسیب پرداز، با انتخابِ منوی “تعاریف / ساختارهای چاپ / ساختار چاپ گزارشات”، وارد فرم “ساختارهای چاپ گزارشات” شوید.

#

اگر هیچ یک از ساختارهای چاپ را تغییر نداده‌اید و یا خودتان ساختارِ چاپی نساخته‌اید، با زدن کلید “بازخوانی کل ساختارهای چاپ” با علامت ، همۀ ساختارهایِ موجود در فایل منتخب، جایگزین ساختارهای موجود در نرم‌افزار خواهند شد (توجه داشته باشید که در این حالت کلِ ساختارهای فعلی در حسیب‌نت حذف خواهند شد).

اما اگر بخواهید ساختارهای موجود حفظ شده و فقط چند ساختارِ مربوط به تعریف سرفصل‌ها به سیستم اضافه شود، با زدن کلید “اضافه کردن از فایل پشتیبان” با علامت ، فرم Open جهت انتخابِ فایل حاوی ساختارهای چاپ ظاهر می‌شود؛ در سمت چپ مطابق شکل، درایو E: را انتخاب کرده و بعد پوشۀ HASIB.NET را انتخاب کنید و فایل ReportPrintDefine را انتخاب کرده و کلید Open در انتهای فرم را می‌زنیم.

#

در این زمان فرم “افزودن انتخابی ساختار چاپ از فایل” ظاهر می‌شود؛ با انتخاب همۀ ساختارهای مرتبط با “تعاریف.سرفصل‌های کل، معین و تفصیلی” و زدن کلید “ثبت” با علامت ، ساختارهای منتخب به حسیب‌نت اضافه می‌شوند.

#

نحوه چاپ سرفصل ها

حال که مقدمات چاپ سرفصل‌ها فراهم شده است، با انتخاب منوی ” تعاریف / سرفصل ها / کل، معین و تفصیلی” وارد فرم “لیست سرفصل‌های حسابداری” می‌شویم.

#

در گوشۀ بالا سمت چپ این فرم، شاخصِ ترتیب دیده می‌شود که در بدوِ ورود روی “کد” قرار دارد. شاخص ترتیب در این فرم دو حالت دارد: “کد” و “نام”. در سمتِ راستِ فرم، لیست گروه‌های سرفصل‌های حسابداری نمایش یافته است که به‌صورت پیش‌فرض، ردیف اول که بیانگر همۀ گروه‌هاست، انتخاب شده است. به منظور آشنایی بیشتر با امکانات چاپ در سرفصل‌های حسابداری حسیب‌نت، از سرفصل‌های کل، ردیف “بدهکاران” و بعد از سرفصل‌های معین، ردیف “مشتریان” را انتخاب می‌کنیم. توجه داشته باشید که ممکن است در سیستم شما سرفصل معین “مشتریان” تعریف نشده باشد، بنابراین یک معین دیگری را از کل بدهکاران انتخاب کنید. حال با زدن کلیدِ چاپگر وارد فرم “چاپ تعریف سرفصل‌ها” می‌شویم.

#

در این فرم، سه بخش جهتِ تنظیم نحوۀ چیدمانِ سرفصل‌ها در چاپ یا خروجی اکسل وجود دارد؛ در سمتِ راست، سطح گزارش تعیین می‌شود و در بخش میانی، عمق و در بخش نوع گزارش، حالت گزارش تعیین می‌شود. سطح و عمق می‌تواند یکی از چهار حالت: گروه، کل، معین و تفصیلی باشد و نوع هم می‌تواند یکی از سه حالت: درختی، یک سطحی گروهی و یک سطحی جمعی باشد. همچنین اسامی ساختارهای چاپ که در بخش ساختارهای چاپ گزارشات به نرم‌افزار اضافه شد، در لیست کرکره‌ای “نوع چاپ” قرار گرفته‌اند؛ همینطور چاپگری که قرار است گزارش را چاپ کند قابل انتخاب است. در حالتی که بخواهیم مستقیما گزارش را به چاپگر بفرستیم، می‌توان محدودۀ صفحات موردنظر جهت چاپ را هم مشخص نمود.

#

حالات مختلف چاپ سرفصل ها

در ادامه انواعِ حالاتِ چاپِ لیستِ سرفصل‌ها بررسی می‌شود؛ توجه داشته باشید در همۀ موارد ترتیبِ به کار رفته در خروجیِ اکسل یا چاپِ گزارش از فرم قبلی یعنی فرم “لیست سرفصل‌های حسابداری” گرفته خواهد شد:

1. سطح گروه

الف) عمق گروه: در حالت سطح و عمق گروه دیگر بخش نوع گزارش بی تأثیر است و با انتخاب یکی از ساختارهای چاپ، درصورتی‌که در ساختار چاپ نام گروه آمده باشد، مشابه تصویر مقابل اسامی تمام گروه‌های سرفصل‌های حسابداری نمایش خواهد یافت.

#

ب) عمق کل:

i) نوع درختی: برحسب شاخص ترتیب در فرمِ “لیستِ سرفصل‌های حسابداری”، ابتدا در یک ردیف، گروهِ سرفصلِ حسابداری نمایش یافته و بعد تمامِ سرفصل‌های کلِ موجود در آن گروه با همان شاخصِ ترتیب ردیف خواهند شد و بعد گروه و کل‌های بعدی به همین صورت. در واقع هر گروه، در حکمِ یک شاخه ابتدا ردیف می‌شود و بلافاصله برگ‌های آن که سرفصل‌های کلِ موجود در آن گروه هستند، قرار می‌گیرند. در این حالت تمام سرفصل‌های کل و گروه‌های موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

ii) نوع یک سطحیِ گروهی: در این حالت، ردیفی به‌صورت انحصاری برای هر گروه وجود ندارد، بنابراین تعداد ردیف‌های این گزارش نسبت به درختی به تعداد گروه‌ها کمتر خواهد بود؛ اما ابتدا سرفصل‌های گروهِ اول و بعد سرفصل‌های گروهِ دوم و به همین ترتیب تا انتها در چاپ و خروجی اکسل دیده خواهند شد. در این حالت تمام سرفصل‌های کلِ موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

iii) نوع یک سطحی جمعی: در این حالت ردیفی به‌صورت انحصاری برای هر گروه وجود ندارد، درصورتی‌که شاخصِ ترتیب برحسب کدِ سرفصل باشد، نتیجۀ یک سطحیِ جمعی و گروهی با هم یکسان خواهد بود، اما درصورتی‌که شاخصِ ترتیب، نام سرفصل باشد، در حالت جمعی، صرف‌نظر از گروه، لیست بر حسب نامِ سرفصل‌هایِ کل مرتب می‌شود؛ درصورتی‌که در نوعِ یک سطحیِ گروهی، شاخصِ ترتیب نام باشد، اولویتِ مرتب‌سازی برحسب نامِ گروه است و بعد، نامِ سرفصل‌های کلِ موجود در هر گروه هم بر حسب نام مرتب شده خواهند بود؛ تقریبا شبیه نمونۀ درختی ولی بدون ردیف‌های انحصاری برای گروه‌ها. در این حالت تمام سرفصل‌های کلِ موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

ج) عمق معین:

i) نوع درختی: برحسبِ شاخصِ ترتیب در فرمِ “لیست سرفصل‌های حسابداری”، ابتدا در یک ردیف، گروهِ سرفصلِ حسابداری نمایش یافته و بعد یک به یکِ سرفصل‌های کلِ موجود در آن گروه، به همراهِ تمامِ سرفصل‌های معینِ موجود در هر سرفصلِ کل، به‌طوری‌که بینِ سرفصل‌هایِ کل، سرفصل‌های معینِ کلِ بالاتر، با همان شاخص ترتیب ردیف خواهند شد و بعد گروه و کل‌ و معین‌های بعدی به همین صورت. در واقع هر گروه در حکم یک شاخۀ اصلی و بعد یک به یکِ سرفصل‌های کل، به عنوان شاخه‌های فرعی و بلافاصله با هر سرفصلِ کلی، تمام برگ‌های آن که سرفصل‌های معینِ موجود در همان سرفصلِ کل هستند، در گزارش قرار می‌گیرند. در این حالت تمام سرفصل‌های معینِ ثابت و کل و گروه‌های موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

ii) نوع یک سطحیِ گروهی: در این حالت ردیفی به‌صورتِ انحصاری برایِ هر گروه و سرفصلِ کل وجود ندارد، بنابراین تعداد ردیف‌های این گزارش نسبت به درختی به تعدادِ گروه‌ها و سرفصل‌های کل کمتر خواهد بود؛ در واقع فقط سرفصل‌های معینِ ثابت در تمام سرفصل‌های کل در گزارش حاضر خواهند بود. بنابراین نتیجۀ این گزارش دقیقا مشابه حالتِ درختی است، منهای ردیف‌های انحصاریِ گروه و کل؛ در این حالت تمام سرفصل‌های معینِ ثابتِ موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

iii) نوع یک سطحیِ جمعی: در این حالت، تمام سرفصل‌های معینِ ثابتِ تعریف شده در حسیب‌نت، صرف‌نظر از گروه و کل در گزارش حاضر خواهند بود. در این نمونه معیارِ ترتیب، کد یا نامِ خودِ سرفصلِ معین است و مانند گروهی و درختی نیست که ابتدا فهرست معین‌های یک کل ردیف شوند و بعد معین‌های کل دیگر؛ مثلا اگر ترتیب برحسب کد باشد، ابتدا تمام معین‌هایی که کدشان از همه کمتر است و در هر کل که باشند، ردیف خواهند شد و به همین منوال تا انتهای گزارش.

#

د) عمق تفصیلی:

i) نوع درختی: برحسب شاخصِ ترتیب در فرمِ “لیستِ سرفصل‌های حسابداری” ، ابتدا در یک ردیف، گروهِ سرفصلِ حسابداری نمایش یافته و بعد یک به یکِ سرفصل‌های کلِ موجود در آن گروه، به همراه یک به یکِ سرفصل‌های معینِ موجود در هر سرفصلِ کل به همراه یک به یکِ سرفصل‌های تفصیلیِ موجود در هر سرفصلِ معین و بعد گروه و کل‌ و معین‌ و تفصیلی‌های بعدی به همین صورت. در این حالت تمام سرفصل‌های معین و تفصیلیِ ثابت و کل و گروه‌های موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

ii) نوع یک سطحی گروهی: در این حالت ردیفی به‌صورت انحصاری برای هر گروه و سرفصل کل و معین وجود ندارد ، بنابراین تعداد ردیف‌های این گزارش نسبت به درختی به تعداد گروه‌ها و سرفصل‌های کل و معین کمتر خواهد بود؛ در واقع فقط سرفصل‌های تفصیلیِ ثابت در تمام سرفصل‌های کل و معین در گزارش حاضر خواهند بود. بنابراین نتیجۀ این گزارش دقیقا مشابه حالت درختی است منهای ردیف‌های انحصاریِ گروه و کل و معین؛ در این حالت تمام سرفصل‌های تفصیلیِ ثابتِ موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

iii) نوع یک سطحیِ جمعی: در این حالت، تمامِ سرفصل‌های تفصیلیِ ثابتِ تعریف شده در حسیب‌نت، صرف‌نظر از گروه و کل و معین در گزارش حاضر خواهند بود. در این نمونه معیارِ ترتیب، کد یا نامِ خودِ سرفصلِ تفصیلی است و مانند گروهی و درختی نیست که ابتدا فهرستِ تفصیلی‌های یک معین ردیف شوند و بعد تفصیلی‌های معین دیگر؛ مثلا اگر ترتیب برحسب کد باشد، ابتدا تمام تفصیلی‌هایی که کدشان از همه کمتر است (در هر کل و معین که باشند)، ردیف خواهند شد و به همین منوال تا انتهای گزارش.

#

2. سطح کل

الف) عمق کل:

i) نوع درختی: درصورتی‌که در فرمِ “لیستِ سرفصل‌های حسابداری”، “همۀ گروه‌ها” انتخاب شده باشد، تمامِ سرفصل‌های کل در گزارش حاضر خواهند بود؛ البته اگر در ساختارِ انتخابی نامِ گروه هم نمایانی داشته باشد، در گزارش نیز نام گروه در همان ردیف سرفصل کل دیده خواهد شد، اما اگر گروهِ خاصی مثل دارایی جاری انتخاب شده باشد، گزارش حاصل فقط شامل سرفصل‌های کلِ گروه منتخب خواهد بود.

#

#

ii) نوع یک سطحی گروهی: نتیجۀ این نوع دقیقا مشابه نوع درختی خواهد بود که در بخش سطح و عمق کل و نوع درختی، مطرح شده است.

iii) نوع یک سطحی جمعی: نتیجۀ این نوع نیز در حالت مرتب شده با کد سرفصل، دقیقا مشابه نوع درختی خواهد بود که در بخش سطح و عمق کل و نوع درختی، مطرح شده است؛ البته در وضعیتی که کدهای تعریف شده برای کل توسط کاربر منظم نباشد و گزارش مرتب‌شده برحسب نام باشد، نتیجۀ گزارشات با هم متفاوت خواهد بود؛ اما اگر گروه خاصی مثل دارایی جاری انتخاب شده باشد که گزارش حاصل فقط شامل سرفصل‌های کلِ گروه منتخب باشد، نتیجۀ گزارش با حالت درختی کاملا یکسان خواهد شد.

ب) عمق معین:

i) نوع درختی: برحسب شاخصِ ترتیب در فرمِ “لیستِ سرفصل‌های حسابداری” ، یک به یکِ سرفصل‌های کلِ موجود، به همراه تمامِ سرفصل‌های معینِ موجود در هر سرفصلِ کل به ترتیب ردیف خواهند شد. درواقع هر سرفصلِ کل در حکم یک شاخه و بعد تمامِ برگ‌های آن که سرفصل‌های معینِ موجود در همان سرفصلِ کل هستند، در گزارش قرار می‌گیرند. در این حالت تمام سرفصل‌های معینِ ثابت و کل موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

ii) نوع یک سطحیِ گروهی: این حالت کاملا مشابهِ نوعِ درختی می‌باشد غیر از اینکه ردیف‌های منحصرِ سرفصلِ کل در گزارش وجود ندارند؛ برحسب شاخصِ ترتیب در فرمِ “لیستِ سرفصل‌های حسابداری”، تمامِ سرفصل‌های معینِ موجود در هر سرفصلِ کل به ترتیب ردیف خواهند شد. در این حالت تمام سرفصل‌های معینِ ثابت موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود. بنابراین معین‌های کلِ اول و بعد معین‌های کلِ دوم و بعد معین‌های کلِ سوم تا آخرین گروه معین‌ها از آخرین کل در گزارش قرار می‌گیرند.

#

iii) نوع یک سطحیِ جمعی: در این حالت، تمامِ سرفصل‌های معینِ ثابتِ تعریف شده در حسیب‌نت، صرف‌نظر از گروه و کل در گزارش حاضر خواهند بود. در این نمونه معیارِ ترتیب، کد یا نامِ خودِ سرفصلِ معین است و مانند گروهی و درختی نیست که ابتدا فهرست معین‌های یک کل ردیف شوند و بعد معین‌های کل دیگر؛ مثلا اگر ترتیب برحسب کد باشد، ابتدا تمام معین‌هایی که کدشان از همه کمتر است (در هر کل که باشند) ردیف خواهند شد. گزارش در سطحِ کل و عمقِ معینِ یک سطحیِ جمعی با گزارش در سطحِ گروه و عمقِ معینِ یک سطحیِ جمعی نتیجۀ یکسانی خواهند داشت.

#

ج) عمق تفصیلی:

i) نوع درختی: برحسب شاخصِ ترتیب در فرمِ “لیستِ سرفصل‌های حسابداری”، یک به یکِ سرفصل‌هایِ کل موجود به همراه یک به یکِ سرفصل‌های معینِ موجود در هر سرفصل کل به همراه یک به یکِ سرفصل‌های تفصیلیِ موجود در هر سرفصل معین در گزارش ردیف خواهد شد. در این حالت تمام سرفصل‌های معین و تفصیلیِ ثابت و کلِ موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

ii) نوع یک سطحیِ گروهی: در این حالت ردیفی به‌صورتِ انحصاری برای هر سرفصلِ کل و معین وجود ندارد، بنابراین تعداد ردیف‌های این گزارش نسبت به درختی، به تعداد سرفصل‌هایِ کل و معین کمتر خواهد بود؛ در واقع فقط سرفصل‌هایِ تفصیلیِ ثابت در تمام سرفصل‌های کل و معین در گزارش حاضر خواهند بود. بنابراین نتیجۀ این گزارش دقیقا مشابه حالتِ درختی است، منهایِ ردیف‌های انحصاریِ کل و معین. در این حالت تمام سرفصل‌های تفصیلیِ ثابتِ موجود در حسیب‌نت در گزارش حاضر خواهند بود.

#

iii) نوع یک سطحیِ جمعی: در این حالت، تمامِ سرفصل‌های تفصیلیِ ثابتِ تعریف شده در حسیب‌نت، صرف‌نظر از گروه و کل و معین، در گزارش حاضر خواهند بود. در این نمونه معیارِ ترتیب، کد یا نامِ خودِ سرفصلِ تفصیلی است و مانند گروهی و درختی نیست که ابتدا فهرست تفصیلی‌هایِ یک معین ردیف شوند و بعد تفصیلی‌های معین دیگر؛ مثلا اگر ترتیب برحسب کد باشد، ابتدا تمام تفصیلی‌هایی که کدشان از همه کمتر است (در هر کل و معین که باشند) ردیف خواهند شد و به همین منوال تا انتهای گزارش.

#

3. سطح معین

الف) عمق معین: هر سه نوع درختی، یک سطحی گروهی و یک سطحی جمعی، نتیجۀ یکسانی خواهند داشت؛ در هر سه نوع تمامِ سرفصل‌های معینِ سرفصلِ کل منتخب در فرمِ “لیست سرفصل‌های حسابداری” نمایش خواهد یافت.

#

ب) عمق تفصیلی:

i) نوعِ درختی: یک به یک سرفصل‌های معین موجود در سرفصل کل منتخب در فرم “لیست سرفصل‌های حسابداری”، به همراه یک به یک سرفصل‌های تفصیلیِ موجود در هر سرفصل معینِ آن‌ها در گزارش ردیف خواهد شد.

ii) نوع یک سطحی گروهی: مشابه نوعِ درختی، سرفصل‌های تفصیلیِ هر سرفصلِ معینِ کلِ منتخب، به‌صورت گروه به گروه ردیف می‌شوند؛ غیر از آن که هیچ ردیفِ انحصاری برای هیچ معینی وجود ندارد.

#

iii) نوع یک سطحی جمعی: تمام سرفصل‌های تفصیلیِ کلِ منتخب، صرف‌نظر از معین و کل به ترتیب منتخب در فرمِ “لیستِ سرفصل‌های حسابداری” ردیف خواهند شد.

#

4. سطح تفصیلی

در سطح تفصیلی تمام انواعِ درختی و یک سطحیِ گروهی و جمعی نتیجۀ یکسانی خواهند داشت؛ در واقع تمامِ تفصیلی‌های معینِ منتخب در گزارش نمایان خواهد بود.

#

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *