دسته‌بندی مطالب

گزارشات / ترازنامه آزمایشی

رایج‌ترین گزارش مجتمع حساب‌ها در سه سطح کل، معین و تفضیلی: در این فرم با استفاده از لیست کرکره‌ای قسمت‌های “از سرفصل” و “تا سرفصل” محدوده حساب‌ها، جهت اخذ گزارش انتخاب می‌شود. سطح ترازنامه نیز با کلیدهای رادیویی سطح ترازنامه… تعیین می‌شود. همچنین ترازنامه براساس تاریخ یا شماره سند محدود می‌شود. برای تحدید ترازنامه با شماره سند، ابتدا کلید رادیویی “سند” کلیک شده و سپس محدوده‌ی شماره اسناد در جعبه متن‌های “از سند” و “تا سند” وارد می‌شود. در نهایت با کلیک کلید  ترازنامه محاسبه و نمایش می‌یابد.

  • درصورتیکه ترازنامه در سطح کل باشد، جهت اخذ ترازنامه کل حساب‌ها نیازی به انتخاب هیچ سرفصلی نیست و کافی است تنها کلید  کلیک شود.
  • اگر بخش “تا سرفصل” خالی باشد، ترازنامه تا آخرین حساب موجود در سطح منتخب انجام می‌شود.
  • اگر بخش “از سرفصل” خالی باشد، ترازنامه  از اولین حساب موجود در سطح منتخب انجام می‌شود.
  • ترازنامه برحسب نام و یا کد سرفصل قابل مرتب‌سازی بوده که این ترتیب در چاپ هم  لحاظ می‌شود.
  • ترازنامه در قالب‌های  4، 6، 8 و 12 ستونی قابل چاپ خواهد بود.
  • هنگامی که ترازنامه در سطح کل و شامل کل حساب‌ها باشد، جمع ردیف پایانی باید دو به دو با هم یکسان باشد.

گزارش ترازنامه آزمایشی در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
نمایش دفاتر
Enter
دفاتر کل، معین و تفضیلی
ذخیره در فایل اکسل


انجام محاسبه و نمایش گزارش
F12
چاپ
Ctrl + P
چاپ گزارش ترازنامه
خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *