دسته‌بندی مطالب

جهت دانلود فیلم کلیک کنید.


لیست کل اقلام کالا به همراه موجودی و ارزش هر یک در هر انبار در این گزارش دیده می‌شود. با ورود به این فرم، موجودی نهایی اقلام، محاسبه و نمایش می‌یابد؛ در صورت لزوم می‌توان موجودی اقلام کالا را در تاریخ‌های گذشته نیز مشاهده نمود؛ حتی در صورت ثبت تاریخ انقضا هنگام خرید کالا، تاریخ انقضای کالاهای موجود هم محاسبه خواهد شد.

تریل انبار کالا تریل انبار

 تهیه خروجی اکسل، چاپ با هر ساختار تعریف شده توسط کاربر، محدودسازی گزارش براساس طیف مناسبی از شرایط و دسترسی به کارتکس کالا از امکانات اولیه در گزارش تریل انبار است.

تعیین محدوده تریل انبار پرینت تریل انبار اکسل تریل انبار

در صورت وجود افزونه کالای چندظرفی، موجودی هر کالا به تفکیک هر ظرف قابل تحصیل است.

چند ظرفی در تریل انبار

در صورت وجود افزونه کالای امانی، موجودی کل امانات از کل مشتریان و یا موجودی کل امانات از هر مشتری قابل تحصیل است.

لیست اقلام امانی یک مشتری لیست کل اقلام امانت گرفته شده

در صورت وجود افزونه کالای سریالی، سریال‌های موجود هر کالا، سریال‌های فروخته شده و سریال‌های خریداری شده در دسترس خواهند بود.

تریل انبار با شماره سریال
شماره سریال فروش شماره سریال خرید شماره سریال موجود همه شماره سریال ها

در صورت وجود افزونه گزارش اصلاحات و حذفیات، کاربر ارشد می‌تواند کاردکس اصلاحات هر کالا را ببیند.

تریل انبار با شماره سریال اصلاحات و حذفیات کالا

در صورت وجود افزونه مشروح عملیات منفی، به راحتی لیستی از عملیاتی که باعث منفی شدن مقدار کالا در هر زمان شده است تحویل کاربر ارشد خواهد شد.

مشروح عملیات منفی

در صورت وجود افزونه کالای دوبعدی، با انتخاب هر کالا دوبعدی می‌توان جزئیات موجودی کالا را در ابعاد مختلف به دست آورد و با انتخاب کالای جدولی، موجودی کالا در مولفه‌های عمودی و افقی قابل تحصیل است.

جزئیات کالای چند بعدی جزئیات کالای جدولی

با دابل کلیک هر ردیف گزارشِ تریل انبار، کارتکس آن کالا یا خدمات نمایش خواهد یافت. در گزارش کارتکس کالا، کل عملیات ثبت شده که در موجودی انبار اثر گذاشته باشد، نمایش خواهد یافت؛ عملیاتی مانند خرید و فروش، فروش نقد، برگشت خرید و فروش، حواله‌های مصرف و تولید و جابجایی و ضایعات و برگه تولید.

کاردکس کالا

دسترسی به اصل عملیات ثبت شده و امکان تصحیح آن به شرط داشتن جواز از کاربر ارشد، تهیه خروجی اکسل، چاپ در هر ساختار تعریف شده توسط کاربر، نمایش تصویر و مسیر ذخیره‌سازی تصویر هر کار در چاپخانه با داشتن افزونه کالای دوبعدی، از امکانات این گزارش است.

کاردکس کالا جزئیات کالای جدولی جزئیات کالای جدولی جزئیات کالای جدولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *