دسته‌بندی مطالب

گزارشات / خلاصه عملکرد دفاتر

خلاصه گردش حساب‌ها در سطح کل و جزء از ابتدای دوره مالی تا آخرین روز ثبت اطلاعات در همان دوره مالی، در این فرم قابل ملاحظه است. ابتدا باید حساب موردنظر تعیین شود، در کادر “سرفصل کل” کد سرفصل مورد نظر قرار می‌گیرد و با کلید Enter تایید می‌شود. همچنین می‌توان از لیست کرکره‌ای مقابل آن برای انتخاب نام سرفصل استفاده نمود. در صورت نیاز سرفصل معین و تفظیلی موردنظر به همین ترتیب تعیین می‌شوند. برای تعیین سطح گزارش از لیست کرکره‌ای مقابل “سطح” استفاده می‌شود. در انتها می‌توان محدوده زمانی موردنظر گزارش را با استفاده از کادرهای “از تاریخ” و “تا تاریخ” تعیین نمود. با کلید اطلاعات گزارش نمایان می‌شود. در این گزارش به ازای هر روز که حساب مورد نظر در آن عملیاتی داشته است، یک ردیف تخصیص می‌یابد. کل گردش بدهکار حساب در آن روز، در ستون “جمع بدهکار” و کل گردش بستانکار حساب در آن روز، در ستون “جمع بستانکار” و مانده حساب در پایان آن روز در ستون “مانده” نمایش می‌یابد. در قسمت “دوره” از لیست کرکره‌ای می‌توان با انتخاب حالت روزانه یا ماهانه گزارش خلاصه عملکرد را به‌صورت خلاصه روزانه یا خلاصه ماهانه مشاهده نمود.

گزارش خلاصه عملکرد دفاتر در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
چاپ گزارش
Ctrl + P
چاپ گزارش دفاتر حسابداری
نمایش اطلاعات
F12
ذخیره گزارش در اکسل


نمایش گردش ردیف منتخب
Enter
دفاتر کل، معین و تفضیلی
خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *