دسته‌بندی مطالب

گزارشات روزانه / خرید

گزارش گردش حساب خرید در سطح کل در هر روز و مانده‌ی آن در ابتدا و انتهای هر روز در این فرم قابل ملاحظه است. اگر در روز جاری حساب خرید عملکردی داشته باشد، به‌محض اینکه کاربر وارد این فرم شود، سیستم عملکرد روزانه خرید را در سطح کل نمایش می‌دهد. لیست‌های کرکره‌ای مقابل عنوان “معین” همواره خالی می‌باشد. گزارش نهایی بوسیله‌ی لیست کرکره‌ای “ترتیب” قابل مرتب‌سازی می‌باشد. در جعبه متن تاریخ می‌توان تاریخ خاصی را وارد نمود و با زدن کلید Enter گزارش عملکرد روزانه خرید آن روز را ملاحظه نمود.

گزارش روزانه خرید در نرم افزار حسابداری حسیب

درصورتیکه ردیفی مربوط به فاکتور کالا و خدمات باشد، با فعال کردن گزینه جزئیات، جزئیات کالای فاکتور منتخب در فرم جاری نمایش می‌یابد.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
نمایش گزارش در روز بعد
Page Up
نمایش گزارش در روز قبل
Page Down
ذخیره گزارش در فایل اکسل


بازنگری سند حسابداری
Enter

بازنگری عملیات
Ctrl + Enter

نمایش گزارش
F12
چاپ
Ctrl + P
چاپ گزارش
خروج
Esc

گزارشات روزانه / خرید

گزارش گردش حساب خرید در سطح کل در هر روز و مانده‌ی آن در ابتدا و انتهای هر روز در این فرم قابل ملاحظه است. اگر در روز جاری حساب خرید عملکردی داشته باشد، به‌محض اینکه کاربر وارد این فرم شود، سیستم عملکرد روزانه خرید را در سطح کل نمایش می‌دهد. لیست‌های کرکره‌ای مقابل عنوان “معین” همواره خالی می‌باشد. گزارش نهایی بوسیله‌ی لیست کرکره‌ای “ترتیب” قابل مرتب‌سازی می‌باشد. در جعبه متن تاریخ می‌توان تاریخ خاصی را وارد نمود و با زدن کلید Enter گزارش عملکرد روزانه خرید آن روز را ملاحظه نمود.

گزارش روزانه خرید در نرم افزار حسابداری حسیب

درصورتیکه ردیفی مربوط به فاکتور کالا و خدمات باشد، با فعال کردن گزینه جزئیات، جزئیات کالای فاکتور منتخب در فرم جاری نمایش می‌یابد.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
نمایش گزارش در روز بعد
Page Up
نمایش گزارش در روز قبل
Page Down
ذخیره گزارش در فایل اکسل


بازنگری سند حسابداری
Enter

بازنگری عملیات
Ctrl + Enter

نمایش گزارش
F12
چاپ
Ctrl + P
چاپ گزارش
خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *