دسته‌بندی مطالب

گزارشات روزانه / سند دریافت – پرداخت نقدی

گزارش لیست حساب‌ها و گردش آنها که در عملیات دریافت و پرداخت نقدی به‌عنوان طرف حساب انتخاب شده بودند، در هر روز، در این فرم قابل ملاحظه می‌باشد. اگر در روز جاری قبض دریافت و پرداخت نقدی به ثبت رسیده باشد، به‌محض ورود کاربر به این فرم لیست حساب‌های مورد استفاده در قبوض دریافت و پرداخت نقدی نمایان می‌شود. از لیست کرکره‌ای کاربر می‌توان کاربر ثبت کننده را تعیین نمود. برای نمایش لیست حساب‌های مرتبط با قبوض ثبت شده‌ی کاربر منتخب از کلید استفاده می‌شود. گزارش نهایی بوسیله‌ی شاخص ترتیب مرتب‌سازی می‌شود. در جعبه متن تاریخ می‌توان تاریخ خاصی را وارد نمود و با زدن کلید Enter گزارش روزانه دریافت – پرداخت نقدی را در آن روز ملاحظه نمود.

گزارش روزانه دریافت - پرداخت نقدی در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
نمایش گزارش در روز بعد
Page Up
نمایش گزارش در روز قبل
Page Down
ذخیره گزارش در فایل اکسل


بازنگری سند حسابداری
Enter

بازنگری عملیات
Ctrl + Enter

نمایش گزارش
F12
چاپ
Ctrl + P
چاپ گزارش
خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *