دسته‌بندی مطالب

گزارشات / لیست مشتریان و فروشندگان

کاربردی‌ترین گزارش جهت بررسی سابقه مشتریان و فروشندگان: در این فرم علاوه‌بر امکان ثبت، تصحیح و حذف مشتریان و فروشندگان، امکان دسترسی به کلیه‌ی سوابق ثبت شده او نیز وجود دارد. همچنین با استفاده از کلید امکان تحدید لیست نمایش یافته وجود دارد. با استفاده از این قابلیت، کاربر می‌تواند به‌عنوان مثال، تمام افرادی را که مانده‌ی بدهی آنها بیش از 100.000 ریال است و یا افرادی که در یک گروه قرار دارند را ببیند. لیست مشتریان و فروشندگان برحسب مشخصه‌ای که در لیست کرکره‌ای “شاخص ترتیب” تعیین می‌شود، مرتب می‌شود. بدین ترتیب جعبه متن جستجو نیز براساس همین مشخصه عمل می‌کند.

با کلیدهای ، ، ، ، ، ، و به ترتیب گزارش‌های گردش حساب، تریل فاکتورهای خرید، تریل فاکتورهای فروش، مشروح کالای فروخته شده، مشروح کالای خریداری شده، لیست چک‌های دریافتی از مشتری، لیست چک‌های مصرفی از چک‌های دریافتی به مشتری و لیست چک‌های پرداختی از حساب بانکی به مشتری، در دسترس قرار می‌گیرند. در همین لیست امکان ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد از طریق کلیدهای و وجود دارد.

  • تمام افرادی که ممکن است فروشگاه با آنها مانده حسابی پیدا کند، باید در این لیست تعریف شوند. البته با توجه به آن که گروه‌های مختلفی وجود دارند، هر یک از ایشان باید در گروه خود قرار گیرند.
  • تنها افرادی قابل حذف هستند که هیچ عملیاتی در سیستم به نام آنها ثبت نباشد.
  • امکان تغییر گروه افراد در لیست با تصحیح مشخصات ایشان وجود دارد.
  • اگر نشانگر موس در مرز ستون‌ها در ردیف عناوین جدول گزارش قرار گیرد، با عمل درگ می‌توان پهنای ستون‌ها را تغییر داد.
  • درصورتیکه عکس مشتری در سیستم ثبت شده باشد، هنگامی که ردیف مشتری در لیست انتخاب می‌شود، عکس وی نیز نمایش می‌یابد. عکس‌ها باید با فرمت JPG باشند.

گزارش لیست مشتریان و فروشندگان در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
تصحیح مشخصات مشتری/فروشنده
Enter
مشخصات مشتری/فروشنده
ایجاد مشتری/فروشنده جدید
Insert
مشخصات مشتری/فروشنده
حذف مشتری/فروشنده

محدودسازی افراد در لیست مشتریان/فروشندگان
F7
تعیین محدوده گزارش مشتریان و فروشندگان
چاپ لیست مشتریان و فروشندگان
Ctrl + P
چاپ گزارشات مشتریان/فروشندگان
نمایش اطلاعات دفتری مشتری/فروشنده
F5 دفاتر کل، معین و تفضیلی
و نمایش فاکتورهای خرید و فروش با مشتری/فروشنده
گزارش تریل فاکتورهای خرید و فروش مشتریان
و نمایش عملکرد خرید و فروش کالا با مشتری/فروشنده
مشروح کالاهای خریداری/فروخته شده مشتریان
نمایش لیست چک‌های دریافتی از مشتری/فروشنده
F3 گزارش لیست چک‌های دریافتی
نمایش لیست چک‌های مصرفی از چک‌های دریافتی به مشتری/فروشنده
گزارش لیست چک‌های دریافتی
نمایش لیست چک‌های پرداختی از حساب بانکی به مشتری/فروشنده
گزارش لیست چک‌های پرداختی
دریافت و پرداخت نقدی مشتری/فروشنده
دریافت و پرداخت نقدی
دریافت و پرداخت انتقالی مشتری/فروشنده
دریافت و پرداخت انتقالی
خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *