دسته‌بندی مطالب

گزارشات / مشروح گردش کالا

گزارش مشروح ورود و خروج کالاها و خدمات در هر عملیات از این فرم قابل دسترسی است. با استفاده از کلید کاربر می‌تواند با انتخاب نوع عملیات، کاربر، محدوده تاریخ، محدوده نام کالا، گروه، مارک، انبار، کد کالا، فروشنده، مشتری فاکتور، ویزتور، صندوق و …. گزارش مطلوب خود را به‌دست آورد.

گزارش مشروح گردش کالا در نرم افزار حسابداری حسیب

در هر ردیف اطلاعاتی شامل؛ تاریخ، شماره فاکتور، کد کالا، نام کالا، نام مشتری فاکتور، مقدار ورودی و خروجی کالا، قیمت خرید یا فروش کالا، جمع ریالی ردیف، توضیح یا شماره سریال کالا در فاکتور، مقدار و قیمت مظروف (بسته‌بندی)، عطف عملیات، انبار و …. موجود است. با انتخاب هر ردیف خلاصه اطلاعات ردیف منتخب در انتهای فرم مشروح عملکرد کالا نمایش می‌یابد. کاربر می‌تواند با استفاده از کلید  اصل عملیات ثبت شده ردیف منتخب را بازنگری کند، همچنین با استفاده از کلید  فایل اکسل گزارش فعلی آماده شده و برای چاپ گزارش می‌توان از کلید  استفاده نمود.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
چاپ Ctrl + P

تعیین محدوده
F7
تعیین محدوده مشروح گردش کالا/خدمات
ذخیره فایل موقت جهت استفاده در عملیات روزانه
F2

ذخیره در فایل اکسل

نمایش عملیات ثبت شده
Ctrl + Enter
بازنگری
خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *