دسته‌بندی مطالب

گزارشات / گردش حساب مشتریان و فروشندگان

جهت مشاهده تمام عملیات انجام شده در حساب مشتریان و فروشندگان از این گزارش استفاده می‌شود. کلیه عملیات‌های دریافت و پرداخت نقدی و انتقالی، چک‌های دریافتی و چک‌های پرداختی از حساب بانکی، خرید و فروش و … ثبت شده در حساب مشتریان از طریق منوی گزارشات / گردش حساب مشتریان و فروشندگان قابل مشاهده می‌باشد.

در این فرم ابتدا باید حساب موردنظر را در قسمت شماره حساب تعیین کنیم که اگر شماره حساب شخص مورد نظر را بدانیم، شماره آن را در کادر شماره حساب وارد نموده و با کلید Enter کد را تایید می‌کنیم تا نام شخص در قسمت “نام صاحب حساب” نمایش یابد. البته می‌توان شخص موردنظر را با استفاده از کلید و فرم جستجوی مشتریان و فروشندگان جستجو نمود. پس از تعیین شخص، اطلاعات گردش حساب نمایش می‌یابد.

اگر نیاز به بررسی اطلاعات گردش حساب در محدوده زمانی معینی باشد، با استفاده از قسمت‌های “از تاریخ” و “تا تاریخ” محدوده زمانی موردنظر را تعیین نمایید. سپس با استفاده از کلید یا F12 گزارش موردنظر نمایش می‌یابد.

با استفاده از “شاخص ترتیب” نوع مرتب‌سازی لیست را تعیین نمایید که در حالت‌های شماره سند، تاریخ سند، شرح، گردش بدهکار یا بستانکار، شماره عطف و شماره عملیات قابل تنظیم است. کاربر می‌تواند از کادر “جستجو” جهت جستجوی موارد موردنظر نسبت به “شاخص ترتیب” استفاده نماید.

از طریق گزارش گردش حساب کاربر می‌تواند تریل فاکتورهای خرید، فروش، برگشت از فروش و برگشت از خرید را مشاهده و بررسی نماید. همچنین امکان نمایش مشروح کالای فروخته شده، مشروح کالای خریده شده، مشروح کالای برگشت از فروش و تریل فروش کالا به مشتری منتخب فراهم شده.

جهت نمایش جزئیات فاکتورها کافی است تا گزینه جزئیات فعال شود. بدین ترتیب در هر ردیفی که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش باشد، جزئیات کالاهای فاکتور نمایان می‌شود و دیگر نیازی به بازنگری عملیات جهت مشاهده اقلام فاکتور نیست.

گزارش گردش حساب مشتریان و فروشندگان در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
چاپ گزارش
Ctrl + P

نمایش اطلاعات
F12
خروجی اکسل


تریل پیامک‌های مشتری

تعیین محدوده گزارش مشتریان و فروشندگان
نمایش و بازنگری اصل عملیات
Ctrl + Enter
چاپ گزارشات مشتریان و فروشندگان
نمایش سند حسابداری
Enter
دفاتر کل، معین و تفضیلی
گزارش چک‌های دریافتی
F3 گزارش چک‌های دریافتی
لیست چک‌های دریافتی پاس نشده مشتری
Shift + F3
گزارش چک‌های دریافتی
گزارش چک‌های مصرف شده به مشتری/فروشنده
گزارش چک‌های دریافتی
نمایش لیست چک‌های پرداختی از حساب بانکی به مشتری/فروشنده
گزارش لیست چک‌های پرداختی
نمایش لیست فاکتورهای فروش
تریل عملیات فروش
نمایش لیست فاکتورهای خرید
تریل عملیات خرید
نمایش لیست فاکتورهای برگشت از فروش
تریل عملیات برگشت از فروش
نمایش لیست فاکتورهای برگشت از خرید
تریل عملیات برگشت از خرید
نمایش گزارش مشروح کالای فروخته شده به مشتری/فروشنده
مشروح عملکرد کالا
نمایش گزارش مشروح کالای خرید شده از مشتری/فروشنده
مشروح عملکرد کالا
نمایش گزارش مشروح کالای برگشت شده مشتری
مشروح عملکرد کالا
نمایش تریل فروش کالاهای فروخته شده به مشتری
تریل فروش کالا
خروج
Esc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *