دسته‌بندی مطالب

مسئله 2: تعریف گروه کالا، نام کالا و مارک کالا در حسیب (سوپرمارکت)

سوال: در یک سوپرمارکت انواع شامپو با مارک‌های صحت، اَوه و تاژ در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد؛ برای مثال می‌خواهیم کالایی به نام “شامپو صحت بزرگ” در لیست داشته باشیم؛ مطوب است لیست کامل گروه‌ها، مارک و کالا.

ادامه مطلب »

تمرین: در ثبت افتتاحیه چک‌های پرداختی از حساب‌های بانکی چه معیاری باید در نظر گرفته شود؟

سوال: در ثبت افتتاحیه چک‌های پرداختی از حساب‌های بانکی چه معیاری باید در نظر گرفته شود؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: معیار ثبت چک‌ها در افتتاحیه چک‌های پرداختی، تاریخ پرداخت و تاریخ وصول یا برگشت آن‌ها نسبت به تاریخ افتتاحیه است و تاریخ سررسید چک اهمیت ندارد؛ بدین صورت که چک‌هایی که تاریخ پرداخت آن‌ها قبل از تاریخ افتتاحیه و تاریخ وصول یا برگشت آن‌ها خالی بوده و یا بعد از تاریخ افتتاحیه هستند، در افتتاحیه ثبت می‌شوند.

ادامه مطلب »

تمرین: در ثبت افتتاحیه چک‌های دریافتی چه معیاری باید در نظر گرفته شود؟

سوال: ثبت افتتاحیه چک های دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب چگونه است؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: معیار ثبت چک‌ها در افتتاحیه چک‌های دریافتی، تاریخ ورود و تاریخ خروج آن‌ها نسبت به تاریخ افتتاحیه است و تاریخ سررسید چک اهمیت ندارد؛ بدین صورت که چک‌هایی که تاریخ دریافت آن‌ها قبل از تاریخ افتتاحیه و تاریخ خروج آن‌ها خالی‌ بوده و یا بعد از تاریخ افتتاحیه هستند، در افتتاحیه ثبت می‌شوند.

ادامه مطلب »

تمرین: چه اطلاعاتی باید به عنوان افتتاحیه در حسیب ثبت شوند؟ مسیر هریک کجاست؟

سوال: افتتاحیه در نرم افزار حسابداری حسیب شامل چه مواردی می‌باشد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: پس از نصب برنامه، افتتاحیه‌های زیر بایستی در نرم افزار حسابداری حسیب نت ثبت شوند:

1. افتتاحیه مانده حساب مشتریان و فروشندگان: از منوی پشتیبانی / افتتاحیه / افتتاحیه مانده حساب بدهکاران و بستانکاران

2. افتتاحیه چک‌های دریافتی: از منوی پشتیبانی / افتتاحیه / افتتاحیه چک‌های دریافتی

3. افتتاحیه چک‌های پرداختی: از منوی پشتیبانی / افتتاحیه / افتتاحیه چک‌های پرداختی

4. افتتاحیه موجودی اولیه کالا: از منوی پشتیبانی / افتتاحیه / موجودی کالا در انبار

5. افتتاحیه مانده حساب بانک‌ها و صندوق و سایر حساب‌های دائمی: از منوی عملیات روزانه / ثبت اسناد

ادامه مطلب »