دسته‌بندی مطالب

تمرین: در ساختار چاپ عملیات مرتبط با قبوض چه عناوین و مقادیری قابل تنظیم هستند؟

سوال: در ساختار چاپ عملیات مرتبط با قبوض چه عناوین و مقادیری قابل تنظیم هستند؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: در قسمت عناوین: توضیحات، توضیحات 1، توضیحات 2، توضیحات3 و توضیحات 4

در قسمت مقادیر: کد واحد، نام موسسه، نوع عملیات، تاریخ و ساعت، شماره عملیات، شماره حساب یا کد مشتری، نام صاحب حساب یا مشتری، شماره فیش، کاربر، مبلغ به عدد و حروف، شرح عملیات، مانده حساب به عدد و حروف، شماره روزانه، شماره روزانه کاربر و شماره سند

ادامه مطلب »

تمرین: در ساختار چاپ عملیات، چند ساختار برای قبوض وجود دارد و هریک برای چه حالتی به‌کار می‌رود؟

سوال: در ساختار چاپ عملیات، چند ساختار برای قبوض وجود دارد و هریک برای چه حالتی به‌کار می‌رود؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: چهار ساختار که عبارتند از:

پرداخت نقدی یا انتقالی به حساب بدهکاران یا بستانکاران — نقدی بدهکاران پرداخت
دریافت نقدی یا انتقالی از حساب بدهکاران یا بستانکاران — نقدی بدهکاران دریافت
دریافت نقدی یا انتقالی از حساب وام — نقدی وام
دریافت/پرداخت نقدی یا انتقالی از/به حسابی غیر از بدهکاران، بستانکاران و وام — نقدی سایر

ادامه مطلب »

تمرین: برای عدم اجبار در تحویل شرح در قبض دریافت/پرداخت، چه تنظیمی لازم است؟

سوال: برای عدم اجبار در تحویل شرح در قبض دریافت/پرداخت، چه تنظیمی لازم است؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: در تنظیمات سربرگ “ورود اطلاعات” گزینه‌ی “شرح قبض” از بخش “اجبار اطلاعات قبوض دریافت/پرداخت” غیرفعال باشد.

ادامه مطلب »

تمرین: برای پرداخت کل مبلغ طلب یک فروشنده در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟

سوال: برای پرداخت کل مبلغ طلب یک فروشنده در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: کلید دریافت/پرداخت کل مانده با میانبر Shift+F8 درصورتی‌که قبض پرداخت باشد.

ادامه مطلب »

تمرین: برای دریافت کل مبلغ بدهی یک مشتری در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟

سوال: برای دریافت کل مبلغ بدهی یک مشتری در قبض دریافت/پرداخت، چه کلید با چه میانبری وجود دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: کلید دریافت/پرداخت کل مانده با میانبر Shift+F8 درصورتی‌که قبض دریافت باشد.

ادامه مطلب »

تمرین: روش انتخاب مشتری/فروشنده در قبض دریافت/پرداخت چیست؟

سوال: روش انتخاب مشتری/فروشنده در قبض دریافت/پرداخت چیست؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: استفاده از کلیدهای جستجوی مشتریان و فروشندگان با میانبرهای F6 و F7 یا تحویل کد بدهکاران یا بستانکاران در کادر کد سرفصل کل و زدن سه بار کلید Enter تا با نمایش فرم جستجوی بدهکاران یا بستانکاران، شخص موردنظر با نام یا کد انتخاب شود.

ادامه مطلب »