X

گزارشات انبار توسعه تجارت

گزارشات انبار توسعه تجارت

در مورد بعضی اقلام مورد معامله، طبق قوانین موجود، لازم است که گزارشی از معاملات انجام شده در سامانۀ جامع انبارهای مرکز توسعۀ تجارت نیز ثبت گردد. در این راستا در نرم افزار حسابداری حسیب نت زیرساخت‌های لازم جهت ثبت اطلاعات مورد نیاز از کالا و مشتریان و همچنین خروجی اکسل مورد نیاز تحت عنوان انتقال مالکیت مکان و خرده فروشی، طبق استاندارد سامانه، قابل تحصیل است. این گزارشات فقط شامل اقلامی از کالاها هستند که در حسیب نت دارای شناسۀ تجارت کالا هستند.

بارکد ترازو

بارکد ترازو

درصورتی‌که مارک و ترازویِ شما، شاملِ ترازو هایِ مرتبطِ با حسیب‌نت نباشد، اما امکانِ چاپِ بارکدِ تفکیکی را داشته باشد، با تنظیماتی در حسیب امکانِ پردازشِ بارکدِ دریافتی از ترازو وجود خواهد داشت؛ در این صورت، هم کالا و هم وزنِ کالا از بارکدِ دریافتی خوانده شده و به سرعت در فاکتور اضافه می‌شود.

البته چهار مارک از ترازو ها در حالِ حاضر به صورت تجمیعی با حسیب‌نت مرتبط هستند؛ این ترازوها عبارتند از: رادین ، صدر ، دیبال و صبا ؛ در این چهار ترازو، لیستِ اقلامِ کالا و قیمتِ آن‌ها از حسیب‌نت به ترازوها ارسال می‌شود، اما غیر از این ترازوها، کاربر مجبور است خود اقلامِ کالایِ وزنی و شمارشی را در ترازو تعریف نماید ...

پیامک عملیات

پیامک عملیات

جهتِ اطلاع رسانی به مشتریان، بابتِ تراکنش‌های مالی و کالایی، امکانِ ارسالِ پیامکِ عملیات می‌تواند با ثبتِ عملیاتِ مرتبط با مشتری و یا فرارسیدن برخی رویداد‌ها که مرتبط با مشتری هست، پیامکی برای مشتری ارسال نماید؛ از جمله پیامک‌های کاربردی، ارسال پیامک هشدار در سر رسید چک‌های پرداختی از حساب‌های بانکی به مدیر و معاون است، همینطور ارسال پیامک هشدار به مشتری قبل از سر رسید چک دریافت شده از او. البته در حسیب‌نت امکان تعیین ارسال و عدم ارسال پیامک برای انواع عملیات و رویدادها هم به صورت کلی و هم به صورت خصوصی برای هر شخص فراهم است ...

انبار فروش گروه کاربران

انبار فروش گروه کاربران

در مولتی مارکت هایِ متمرکز که هر غرفه یک یا چند فروشنده دارد یا فروشگاه های زنجیره ای کوچک که امکانِ شبکه‌سازی بینِ شعب در آن‌ها فراهم هست، برای سهولت انتخابِ انبار در فروش و برگشت از فروش، لازم است، اولا به ازایِ هر غرفه یا شعبه حداقل یک انبار تعریف شود و دوماً به ازایِ هر غرفه، یک گروهِ کاربران تعریف شود و نهایتاً هر کاربرِ شعبه در گروهِ کاربرانِ متناظرش قرار گیرد.

در گروهِ کاربران، انبارهای پیش‌فرض فروش و برگشت از فروش تعیین می‌شوند، بنابراین حسیب نت برای کاربری که در غرفۀ الف تعریف شده، با ورود به فاکتور فروش یا فروش نقدی یا برگشت از فروش، انبار متناظر غرفۀ الف را در فاکتور انتخاب می‌کند و با فروش کالا، مقدار فروخته شده را از همان انبار کم می‌کند؛ با توجه به امکانِ تعیینِ قیمت برای گروهِ کاربران، این امکان به وجود می‌آید که یک کالا در غرفه‌ها و شعبِ مختلف با قیمت‌های مختلف به فروش برسد، مثلاً یک فروشگاه پوشاک می‌تواند یک لباس را در یک شعبه به قیمت 1000 تومان و در شعبۀ دیگر به قیمت 1200 تومان بفروشد ...

ارسال مبلغ به کارتخوان

ارسال مبلغ به کارتخوان

در تمام خرده فروشی ها و بعضی از عمده فروشی ها که کلِ مبلغِ فاکتور به صورت نقدی با دستگاهِ کارتخوان از مشتری گرفته می‌شود، جهت حفظِ اصولِ تند فروشی و حذفِ خطای انسانی لازم است دستگاهِ کارتخوان، مبلغ را از نرم افزار حسابداری تحویل بگیرد؛ در حسیب‌نت در فرمِ فروشِ نقدی که امکان دریافت در دو حسابِ بانکی فراهم است همواره کلِ مبلغِ فاکتور می‌تواند به صورت اتومات در یکی از بانک‌های تعریف شده جمع شده و در زمان ثبت یا چاپِ فاکتور این مبلغ به دستگاهِ کارتخوان ارسال شود، به این ترتیب مشتری خود می‌تواند کارت خود را کشیده و رمزش را بزند تا تراکنش بانکی هم انجام شود.

در حال حاضر حسیب‌نت با کارتخوان های شرکت های ایران کیش، به پرداخت، سامان کیش، پارسیان، فن آوا، مبنا سپهر و آسان پرداخت هماهنگ می‌باشد ...

نرم افزار حسابداری متصل به سایت فروشگاه اینترنتی

نرم افزار حسابداری متصل به سایت فروشگاه اینترنتی

حسیب‌نت، نرم افزار حسابداری متصل به فروشگاه اینترنتی می‌باشد؛ در این اتصال با تغییرِ مقدارِ کالا بر اثرِ ثبتِ معاملاتِ انجام شده در نرم افزار حسیب‌نت و یا تغییرِ قیمتِ فروشِ کالا توسط کاربر و یا تغییرِ مشخصاتِ کالا، مقادیر، قیمت‌ها و مشخصات تغییر یافته، به صورت خودکار در بازه‌های زمانی مشخص، در فروشگاه اینترنتی هم اعمال می‌شود؛ و برعکس، در صورت ثبت سفارش در سایت، توسط مشتریان و یا بازاریابان ...

گزارش اصلاحات و حذفیات

گزارش اصلاحات و حذفیات

درصورتیکه عملیاتِ ثبت شدۀ گذشته اعم از فاکتورهای خرید و فروش و برگشتِ آن‌ها، قبوضِ دریافت و پرداخت، رسیدهای عملیاتِ چک‌های دریافتی و پرداختی از حساب‌های بانکی، توسط کاربران حذف یا اصلاح شده باشد، کاربرانِ ارشد به راحتی می‌توانند عملیات حذف شده را با جزئیات کامل به همراه کاربر و زمان حذف ببیند و یا در صورت تصحیحِ عملیات، تمام نسخه‌های تغییر یافتۀ عملیات را به همراه کاربر و زمان تصحیح ببیند. یعنی اگر فاکتوری 10 بار اصلاح شده باشد، کاربرانِ ارشد می‌توانند کلیۀ 10 ویرایش فاکتور را مشاهده و از کاربرِ ویرایشگرِ فاکتور و زمان تصحیح هر یک باخبر شوند؛ برای کاربرانِ ارشد، دسترسی به تریلِ اصلاحاتِ فاکتور در بازنگریِ فاکتورها و نیز دسترسی به گزارشِ شرکتِ هر کالا یا خدمت در عملیات اصلاح شده نیز وجود دارد.

گزارشات رسمی حسابداری

گزارشات رسمی حسابداری

پنج گزارش شاملِ دفتر روزنامه، کلِ اسنادِ حسابداری، تریلِ عملکردِ وارده و صادرۀ کالا، کلِ اسنادِ حسابداریِ روزانه و خلاصه عملکردِ ادواریِ اسناد، به همراه تایید و قفلِ اسناد توسط کاربران ارشد، از امکانات موجود در افزونۀ گزارش رسمی حسابداری است. این 5 گزارش شامل: دفتر روزنامه، کلِ اسنادِ حسابداری، تریلِ عملکردِ وارده و صادرۀ کالا، اسنادِ حسابداری روزانه و خلاصه عملکردِ ادواریِ اسناد. گزارش کل اسناد ثبت شدۀ اتومات و دستی به ترتیب تاریخ در چهار سطح آرتیکل، سند، روز و ماه در گزارش دفتر روزنامه دیده می‌شود، با تنظیم سطح و تعداد خطوط هر صفحۀ دفتر روزنامۀ رسمی، گزارش با دفتر روزنامۀ رسمی منطبق می‌شود، در صورت تنظیم ...

عملیات چک دریافتی

عملیات چک دریافتی

کلیۀ عملیات و گزارشاتِ مرتبط با چک‌های دریافتی، اعم از: دریافتِ چک، واگذاریِ چک به بانک، برگشت یا وصولِ چکِ واگذار شده به بانک، مصرفِ چکِ دریافتی، برگشتِ چکِ مصرفی، وصولِ نقدیِ چک و عودتِ چک به صاحبِ چک؛ همگی در افزونۀ چکِ دریافتی مهیا می‌باشد، در صورتِ داشتنِ افزونۀ تحصیلدار، سه عملیاتِ واگذاریِ چک به تحصیلدار، برگشت و وصولِ چکِ تحویلی به تحصیلدار هم در دسترس خواهد بود. امکانات ويژۀ حسیب نت در حوزۀ چک‌ها به شرح زیر می‌باشد ...

بیعانه

بیعانه

در خرده فروشانی مثل قنادی و کتابفروشی که بابت فروش کیک و کتابِ درسی از مشتری پیش دریافتی گرفته می‌شود، مدیریت بیعانۀ دریافتی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد، افزونۀ بیعانه برای مدیریت پیش دریافت از مشتریانِ بدونِ کدِ اشتراک، برای خرید کالا یا خدمت در آینده به کار می‌رود، البته برای مدیریت بیعانه، وجود افزونۀ چاپِ بارکد الزامیست، چرا که لازم است جهت حفظ تند فروشی، صندوقدار فقط با خواندن بارکد بیعانه، بیعانۀ دریافت شده از مشتری را تحویل حسیب‌نت دهد.

123
دی ان ان