پنج گزارش شامل دفتر روزنامه، کل اسناد حسابداری، تریل عملکردِ وارده و صادرۀ کالا، کل اسناد حسابداری روزانه و خلاصه عملکردِ ادواریِ اسناد، به همراه تایید و قفل اسناد توسط کاربران ارشد، از امکانات موجود در افزونه گزارش رسمی حسابداری است.

1. دفتر روزنامه: گزارش کل اسناد ثبت شدۀ اتومات و دستی به ترتیب تاریخ در چهار سطح آرتیکل، سند، روز و ماه در گزارش دفتر روزنامه دیده می‌شود، با تنظیم سطح و تعداد خطوط هر صفحۀ دفتر روزنامۀ رسمی، گزارش با دفتر روزنامۀ رسمی منطبق می‌شود، در صورت تنظیم سطحِ گزارش در وضعیت ماه، کل اسناد حسابداری در طول یک سال شمسی در صورت داشتن عملکرد در هر ماه به 14 سند کاهش می‌یابد و برای دفتر نویسی کافیست همین گزارش چاپ و اعداد دقیقا در دفتر روزنامۀ رسمی نوشته شود، البته در سطوح دیگر نیز وضع به همین منوال است.

افزونه گزارشات رسمی حسابداری

2. کل اسناد حسابداری: کل اسناد ثبت شدۀ دستی و اتومات بدون صفحه بندی و یکجا در این گزارش وجود دارد ، این گزارش به خصوص برای جستجوی ارقام خاص در گردش بدهکار یا بستانکار و یا شمارۀ عطف و یا بخشی از توضیح در اسناد ثبت شدۀ یک کاربر یا همۀ کاربران کاملا کاربردیست ، با طیف مناسبی از شرایط این گزارش قابل محدود سازی است تا کاربر به هدف مورد نظر برسد. همچنین با امکان مرتب سازی گزارش بر حسب سرستونهای گزارش ، یافتن آرتیکل مورد نظر سرعت مناسبی می‌یابد.

3. تریل عملکرد وارده و صادرۀ کالا: یکی از گزارشات کلیدی مرتبط با کالا همین گزارش است ؛ با انتخاب هر بازۀ زمانی و اعمال طیف مناسبی از شرایط ، میزان موجودی هر کالا در شرایط مورد نظر در ابتدای دورۀ منتخب و در انتهای دورۀ منتخب ، بهمراه جمع کل مقدار وارد شده و خارج شده در همان شرایط در گزارش لیست خواهند شد. گذشته از درخواست ادارۀ دارایی و مالیات در خصوص این گزارش در هر دورۀ مالی ، کاربردهای مفیدی برای خود مجموعه از این گزارش وجود دارد.

4. اسنادِ حسابداری روزانه: کل اسناد ثبت شدۀ دستی و اتومات بدون صفحه بندی و یکجا در هر روز در این گزارش وجود دارد ، این گزارش به خصوص برای جستجوی ارقام خاص در گردش بدهکار یا بستانکار و یا شمارۀ عطف و یا بخشی از توضیح در اسناد ثبت شدۀ یک کاربر یا همۀ کاربران در یک روز بخصوص ، کاملا کاربردیست ، با طیف مناسبی از شرایط این گزارش قابل محدود سازی است تا کاربر به هدف مورد نظر برسد. همچنین با امکان مرتب سازی گزارش بر حسب سرستونهای گزارش ، یافتن آرتیکل مورد نظر سرعت مناسبی می‌یابد.

5. خلاصه عملکردِ ادواریِ اسناد: برای روکش عملیات ثبت شده در هر روز یا هفته یا ماه در سرفصلهای حسابداری ، جهت ثبت در دفاتر رسمی از این گزارش استفاده می‌شود.

قفل و تایید سند توسط کاربران ارشد نیز جهت جلوگیری قطعی از حذف یا اصلاح سند توسط دیگران در افزونۀ گزارشات رسمی حسابداری فعال می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *