اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۳

تگ P و Br

تگ <P> تگ P برای ایجاد یک پاراگراف در طراحی سایت استفاده می‌شود. شما می‌توانید متن داخل تگ P را به صورت دستور وارده، چپ چین، […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۳

تگ H1 – H6

در این بخش از آموزش HTML در مقالات طراحی سایت، تگ h1 تا h6 را به شما توضیح می‌دهیم. از تگ h1 تا h6 برای تیترها […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۳

تگ a

در این بخش از آموزش HTML تگ a را آموزش می‌دهیم. تگ a از کلمه‌ی anchor می‌آید که به معنای لنگر می‌باشد. برای ارتباط با سایر […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۳

تگ B , Hr , Sub , Sup , Center

در این بخش از آموزش Html، تگ B، تگ Hr، تگ Center، تگ Sub و تگ Sup را آموزش می دهیم. تگ Center از تگ center […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۳

تگ img

در این بخش از آموزش HTML تگ img را به شما آموزش می‌دهیم. این تگ نیز از مهم‌ترین تگ‌ها در طراحی وب سایت می‌باشد. با استفاده […]