اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۳

تگ Style

در این بخش از آموزش Html، تگ Style را به شما آموزش می دهیم. با استفاده از تگ Style در طراحی سایت، خواص و تنظیمات مورد نیاز […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۳

متاتگ ها (Meta Tag)

در این بخش از آموزش Html، متاتگ ها را به شما آموزش می دهیم. در طراحی سایت، متا تگ ها از لحاظ جستوجگران گوگل و یاهو […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۳

تگ اسکریپت Script

در این بخش از آموزش Html، تگ Script را به شما آموزش می دهیم. از تگ اسکریپت در طراحی سایت برای قرار دادن اسکریپت درون صفحات […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۳

تگ Html , Head , Body

در این بخش از آموزش Html، تگ Html، تگ Head و تگ Body را به شما آموزش می دهیم. تگ Html تگ Html به صورت زوج […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۳

تگ Link

در این بخش از آموزش Html، تگ Link را به شما معرفی می کنیم. از تگ link برای برقرای ارتباط و لینک دادن به سایر صفحات […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۳

تگ Title

در این بخش از آموزش Html، تگ Title را به شما آموزش می دهیم. متنی که بین تگ Title قرار می گیرد عنوان دیده شده در […]